Nederlandse bedrijven kunnen binnenkort meer ondersteuning krijgen in India, Turkije, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Nederland Centrum voor Handelsbevordering (NCH) opent namelijk vier nieuwe Holland Houses in die landen.

Er staat reeds een Holland House in Colombia. Een Holland House, is een soort variant op de Kamer van Koophandel. Het is opgezet door NCH, in samenwerking met de ambassade in Bogotá en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2015 sloten zeker 85 ondernemers zich erbij aan.

NCH is gestart met een Holland House in Bangalore, India. ‘Private partijen moeten méér samenwerken met overheden. Zeker in landen waar kleinere bedrijven echt ondersteuning nodig hebben. Het Holland House kan die extra steun geven’, zegt directeur Jan Siemons in BNR Wereldveroveraars.

Ook het Holland House in Istanbul, Turkije is in 2015 van start gegaan. ‘Turkije verdient meer aandacht. Het land staat nog te weinig op de agenda. We merken dat onze klanten heel graag die kant op willen’, zegt Jan Siemons.

Bron: bnr.nl »